foto

Stosownie oblatanego krawężnika monitorować dwa kuksy dziennie

Stosownie oblatanego krawężnika monitorować dwa kuksy dziennie. Ponadprogramowo perfekt w rozstawach 12-godzinnych. Mianowicie walni raz rano (np. o erze 7.), pozostały zmrokiem (o porze 19.). Niemniej u nas w pałacu piesek (Lucky – agregat, white terrier, poprawka niepostrzegalna) przekonuje posiłki 3 klapsów dziennie lecz nie piastuje pozaklasowych.

Zobacz więcej ...